© 2017 Tom Gabbay

tomas.gabbay@gmail.com   |  Tel: 0526-920-404

Show More

תרגיל במסגרת הלימודים בתרצה למיתוג מסעדה על פי ז'אנר האוכל האהוב עלינו.

היה חשוב לי להדגיש את העגבנייה מכוון שהמטבח האיטלקי מתבסס ברובו על שימוש בעגבניות ובפרודוקטים מקומיים