© 2017 Tom Gabbay

tomas.gabbay@gmail.com   |  Tel: 0526-920-404

עבודה במסגרת הלימודים בתרצה גרנות, המשימה: "מניפולציה בלוגו" הכיוון היה לשדר בטיחות, גבריות וגם הומור מתוך חיי המין. הסלוגן שנבחר הוא R'POSITION IS SAFETY ומעליו התנוחות השונות שיוכלו לבצע המשתמשים.